cap

La competició

Integrants de l'equip

Els equips participants hauran d'estar formats per un mínim de 6 i un màxim de 10 jugadors/es dels 12 que es poden inscriure.

Tots els jugadors que estiguin inscrits al torneig hauran d'estar inscrits al Campionat de Catalunya d'handbol platja.

Documentació per a la inscripció al Primer Tour d'Handbol Platja de la FCH - 2018:

- Protocol d'afiliació a TOOOLS.

- Autorització paterna.

- Sistema de pagament taxa de llicències, inscripció d'equip i assegurança esportiva d'handbol platja 2018.

- Autorització categoria superior handbol platja.

- Parte d'accident.

- Puntuació del tour  Handbol Platja - FCH.

Atorgament Seus Tour Handbol Platja 2018.

                                                              Cartelll.ahrs

Presentació

Hauran de presentar-se 10 minuts abans de cada partit a la zona d'organització a fi i efecte de realitzar la verificació dels jugadors.

Retard

En el cas de que un equip es retardi a l'hora d'inici del partit, es permetrà un marge màxim de 5 minuts i un cop passats aquests es donarà la victòria del partit a l'equip oponent.

Complements d'equipació

Els jugadors hauran de jugar descalçats, només estarà permès dur mitjons i/o vendatges esportius. Tanmateix no es podran dur objectes que puguin ser perillosos per la resta de jugadors i/o un mateix. Això inclou, proteccions al cap, màscares facials, braçalets, rellotges, anells, collarets, cadenes, arracades, ulleres sense bandes protectores o amb montures sòlides, o qualsevol altre objecte que pugui ser perillós.
Estaran permeses les cintes pel cabell, sempre que estiguin realitzades amb material elástic i suau, així com gorres de sol sempre que la visera es col·loqui al clatell (per evitar possibles lesions).
Si un jugador està sagnant haurà d'abandonar immediatament el terreny de joc, a fi i efecte de parar l'hemorràgia, i podrà tornar un cop hagi estat atès.

 

Un cop finalitzi el partit cada equip serà el responsable de la neteja de la zona de banqueta i recollida d'ampolles d'aigua o d'altres objectes.

 Mantingueu el recinte net!!!

 

El partit es composa de dues parts, que es puntuen per separat. Cada part té una durada de 10 minuts, i entre les dues parts hi ha un descans de 5 minuts.

Cada equip pot demanar un temps mort d'1 minut a cada part indicant l'acció a la taula amb la targeta corresponent.

En cas d'empat al final d'una part, la decisió de l'equip guanyador és mitjançant el "gol d'or", és a dir, l'equip que marca el primer gol guanya. El guanyador de cada part obtindrà un punt.

Quan les dues parts són guanyades pel mateix equip, aquest és el vencedor per 2 punts a 0.

Si cada equip guanya una part i hi ha empat, aquest es resol amb el mètode de "shoot-out" (un jugador contra el porter/a), que consta d'una tanda inicial de 5 llançaments per equip. Si l'empat persisteix es realitzen llançaments d'un en un fins a obtenir-ne el guanyador.

La competició es realitza per enfrontaments amb sistema de grups.

Un cop realitzats els partits es realitzaran encreuaments entre els equips millor classificats fins a obtenir-ne els equips per a la final.

En cas de suspensió del torneig el guanyador sortirà de la classificació lineal de la posició obtinguda en els enfrontaments de grup.

En cas d'haver realitzat la totalitat d'una part de les eliminatòries seguirà prevalent la classificació del grup de la fase inicial.

La classificació de grups quedarà definida per parts guanyades, en cas d'empat es comptarà la diferencia de gols i si persisteix l'empat es tindrà en compte la diferencia de gols global.

El torneig vol garantir el Fair Play en la competició i, és per això que, es reserva el dret d'actuar directament sobre un jugador o un equip en cas que tingui una actitud incorrecta o antiesportiva vers l'oponent o d'altres jugadors.

 

Aquí podeu consultar la Normativa de Bones Pràctiques que serà d’aplicació obligatòria per a tot el campionat de l’any 2018.