Política de privacitat

L'Associació Roquerola d'Handbol Sorra (en endavant "Arhs"), amb CIF: G-64373442 (associació propietària del lloc arhs.cat), en compliment del que estableix la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ("LOPD") i les que figuren en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre (en endavant, LOPD i RLOPD) i altra normativa aplicable, l'informa, i vostè consent que:

1. Aquesta declaració té com a finalitat informar als usuaris de la política de protecció de dades personals seguida per Arhs. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari de Arhs, www.arhs.cat, on es recullin dades de caràcter personal.

2. Arhs pot modificar aquesta Política de Privacitat en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

3. Arhs té plena consciència de l'ús i tractament que s'ha de donar a les dades personals que es poden requerir o que es poden obtenir dels usuaris en les pàgines web amb la finalitat de gestionar els serveis oferts o per a remetre'ls comunicacions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

4. Arhs adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia d'acord amb el que s'estableix al RLOPD. Tot això, Arhs no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

5. Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es fan responsables de comunicar a Arhs qualsevol modificació d'aquestes, quedant Arhs exempt de qualsevol tipus de responsabilitat respecte això.

6. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant una comunicació via e-mail, identificant-se i concretant la seva sol·licitud. En aquest cas, hauran d'aportar una imatge del DNI o document equivalent.